Skip to main content

Primitiivirefleksit

Mistä on kyse? Primitiivirefleksit kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen. Ne yleensä kypsyvät pois eri kehitysvaiheissa, mutta erilaisten syiden vuoksi osia niistä saattaa jäädä päälle. Tämä aiheuttaa sensomotoriikan epätasapainotiloja, jotka haittaavat toimintaamme. Toisinaan primitiivirefleksit voivat myös syttyä uudestaan aikuisiällä, esimerkiksi jonkin trauman seurauksena. Traumalla tarkoitamme jotain yksittäiselle ihmiselle liian isoa henkistä tai fyysistä tapahtumaa. Voi olla, että olet ollut rajussa kolarissa tai tsunamissa, mutta ihan yhtä lailla traumana voidaan pitää pitkäaikaista stressiä, läheisen menetystä, päänlyöntiä, leikkauksia ja muita kehoon kajoavia asioita.

Aktiiviset primitiivirefleksit haittaavat toimintaamme, esimerkiksi oppimistamme, keskittymistämme ja stressinsietoamme, sekä altistavat kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille. Primitiivirefleksit oireilevat hyvin yksilöllisesti – yhdellä ne voivat näkyä räjähdysherkkyytenä ja huonona stressinsietokykynä, toisella ne taas voivat ilmetä kipuina kehossa ja kolmannella on haasteita mielen ja jaksamisen kanssa. Lapsilla primitiivirefleksit voivat näkyä erityisesti käyttäytymishaasteina, oppimis- ja lukivaikeuksina, motorisina haasteina, yökasteluna ja vaikeuksina tunnesäätelyssä.

Make Sense -yksilövalmennus

Refleksityöskentelyyn pohjautuva sensomotorinen harjoittelu on kehitetty auttamaan tapahtuvaksi sitä, mikä aikeisemmin ei ole täysin tapahtunut. Refleksityöskentelyllä autetaan sellaisten refleksien integroitumista, joiden tulisi olla jo ’poistuneet’. Näin motorinen toiminta helpottuu ja hermoston toiminta tasapainottuu. Tämä näkyy toimintakyvyn paranemisena, esim. Keskittymisen ja oppimisen helpottumisena, sekä motoriikan parempana hallintana. Hermoston kuormitus vähenee, mikä laskee myös yleistä stressikynnystä ja vapauttaa voimavaroja tasapainoiseen elämään.

Varaa aika hermostotestaukseen, jossa testaamme hermostosi ja teemme yksilöllisen valmennussuunnitelman juuri sinulle.

Make Sense -valmennuksissa on kyse sensomotoriikasta. Sen avulla voidaan selvittää mm. ihmisen vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä. Samoin sensomotoriikka voi antaa vastauksia esimerkiksi siihen, miksi yhdelle on helppoa istua paikallaan ja kuunnella, kun taas joku toinen tarvitsee samaan aikaan useita virikkeitä, eikä silti pysy paikoillaan.

Hermostotestauksessa tiedostat, millä tavalla juuri sinä toimit. Opit, millaisissa tilanteissa olet vahvimmillasi ja kummasta suunnasta vaikkapa noukit tietoa helpommin, oikealta vai vasemmalta. Opit, että miten saat parhaiten palauduttua stressaavista tilanteista juuri sinun hermostosi ja aivojesi kannalta optimaalisella tavalla.

Make Sense -hermostotestaus sisältää hermostotestauksen ja tulosten analyysin, ja siihen varataan 75 min. Hermostotestauksen tekee kanssasi Make Sense -valmentaja. Valmentaja kartoittaa sinun hermostotyyppisi ja motivaatiotekijöitäsi yksinkertaisilla, kehon voimantuottoa mittaavilla testeillä. Testeissä ei kuitenkaan tule hiki, vaan ne voi hyvin tehdä vaikka jakkupuku päällä.

Ota yhteyttä

 

Make Sense

Rautatienkatu 4, 33100 Tampere

sähköposti: info@makesense.fi puhelinnumero: +358 50 514 2199