Tietopankki

Persoonat

Koetko välillä itsesi erilaiseksi kuin kaverisi tai onko osa ympärillä olevista ihmisistä sinun mielestäsi liian erilaisia? Tuntuuko, että puoliso ei ymmärrä sinua, sanot tai teet mitä tahansa? Ihmetteletkö, miksi joidenkin tuntuu olevan vaikea tehdä päätöksiä ihan itsestään selvissä tilanteissa tai miksi lapsesi ei tiedä tai muista, miten koulupäivä meni? 

Meillä on jokaisella luontainen tapamme toimia, ymmärtää, tehdä ja ajatella. Hermostomme vaikuttaa siihen, miten juuri minun kehoni, mieleni ja ajatukseni toimivat. Jos toimimme omaa hermostoamme vastaan, väsymme helposti, keho kipuilee ja mieli kadottaa tasapainonsa. Kun tunnistamme omat luontaiset tapamme ja vahvuutemme, opimme toimimaan itselle energiatehokkaammin ja mielekkäämmin, emmekä kuormitu arjen normaalissa pyörityksessä.  

Hermostotestaus auttaa sinua ymmärtämään,  miten juuri sinun hermostosi toimii, miten palaudut ja missä lataudut, ja opit sanoittamaan omaa itseäsi ja tarpeitasi paremmin muille. Tuloksena saat oman kirjainyhdistelmäsi, joka kertoo sinulle millaisia luontaisia vahvuuksia ja taipumuksia juuri sinulla on. Lue alta lisää omastasi!

INFJ
INFJ
ENFJ
INFP
ENFP
INTJ
ENTJ
INTP
ENTP
ISTJ
ESTJ
ISTP
ESTP
ISFJ
ESFJ
ISFP
ESFP

Primitiivirefleksit

Primitiivirefleksit kuuluvat oleellisena osana ihmisen lapsuusajan kehitykseen. Ne yleensä kypsyvät pois eri kehitysvaiheissa, mutta erilaisten syiden vuoksi osia niistä saattaa jäädä päälle. Tämä aiheuttaa sensomotoriikan epätasapainotiloja, jotka haittaavat toimintaamme.

Toisinaan primitiivirefleksit voivat myös syttyä uudestaan aikuisiällä, esimerkiksi jonkin trauman seurauksena. Traumalla tarkoitamme jotain yksittäiselle ihmiselle liian isoa henkistä tai fyysistä tapahtumaa. Voi olla, että olet ollut rajussa kolarissa tai tsunamissa, mutta ihan yhtä lailla traumana voidaan pitää pitkäaikaista stressiä, läheisen menetystä, päänlyöntiä, leikkauksia ja muita kehoon kajoavia asioita.

Aktiiviset primitiivirefleksit haittaavat toimintaamme, esimerkiksi oppimistamme, keskittymistämme ja stressinsietoamme, sekä altistavat kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille. Primitiivirefleksit oireilevat hyvin yksilöllisesti – yhdellä ne voivat näkyä räjähdysherkkyytenä ja huonona stressinsietokykynä, toisella ne taas voivat ilmetä kipuina kehossa ja kolmannella on haasteita mielen ja jaksamisen kanssa. Lapsilla primitiivirefleksit voivat näkyä erityisesti käyttäytymishaasteina, oppimis- ja lukivaikeuksina, motorisina haasteina, yökasteluna ja vaikeuksina tunnesäätelyssä.

Refleksityöskentelyyn pohjautuva sensomotorinen harjoittelu on kehitetty auttamaan tapahtuvaksi sitä, mikä aikeisemmin ei ole täysin tapahtunut. Refleksityöskentelyllä autetaan sellaisten refleksien integroitumista, joiden tulisi olla jo ’poistuneet’. Näin motorinen toiminta helpottuu ja hermoston toiminta tasapainottuu. Tämä näkyy toimintakyvyn paranemisena, esim. keskittymisen ja oppimisen helpottumisena, sekä motoriikan parempana hallintana. Hermoston kuormitus vähenee, mikä laskee myös yleistä stressikynnystä ja vapauttaa voimavaroja tasapainoiseen elämään.

Tutustu tarkemmin liikkeisiin YouTube-kanavallamme.

Elämäsi paras sijoitus olet sinä itse