Skip to main content

Make Sense -valmennuksissa autamme sinua kohti juuri sinun näköistäsi elämää erilaisten työkalujen ja harjoitteiden avulla.

Jokaiseen Make Sense -valmennukseen sisältyy hermostotestaus, jossa kartoitamme sinun hermostotyyppisi ja motivaatiotekijöitäsi yksinkertaisilla, kehon voimantuottoa mittaavilla testeillä. Testauksessa aktivoidaan aivojen tiettyjä osia ja näin kysytään kehon kautta aivoilta, millaisia synnynnäisiä hermostollisia vahvuuksia juuri sinulla on. Testeissä ei kuitenkaan tule hiki, vaan ne voi hyvin tehdä vaikka jakkupuku päällä. Lasten kanssa teemme testaukset leikin avulla. 

 

Refleksi
-sensomotorinen valmennus

Hyvä tyyppi
-valmennukset persoonallisuudesta

Sportti
-sensomotorinen valmennus

Hyvät tyypit
-työyhteisövalmennus

Hyvä tyyppi arjessa – omat vahvuudet käyttöön

Koetko välillä itsesi erilaiseksi kuin kaverisi tai onko osa ympärillä olevista ihmisistä sinun mielestäsi liian erilaisia? Tuntuuko, että muut eivät ymmärrä sinua, sanot tai teet mitä tahansa? Tai yllättääkö arki kuormittavuudellaan?  

Hyvä tyyppi arjessa -valmennus on matka sinuun itseesi. Valmennuksessa opit tunnistamaan omaa persoonallisuuttasi ja sitä, mistä juuri sinä motivoidut. Saat tukea omien luontaisten taipumustesi hyödyntämiseen arjessa ja löydät keinoja ja erilaisia toimintatapoja sujuvampaan oman näköiseen elämään. 

Refleksi – sensomotorinen valmennus

Refleksi -valmennuksessa tuemme sinun hermostosi hyvinvointia fyysisillä harjoitteilla, joiden avulla voimme sammuttaa päällä olevia primitiivirefleksejä. Väärään aikaan päällä ollessaan primitiivirefleksit haittaavat toimintaamme, esimerkiksi oppimistamme, keskittymistämme ja stressinsietoamme, sekä altistavat kivuille, säryille ja eriasteisille loukkaantumisille.

Primitiivirefleksit oireilevat hyvin yksilöllisesti – yhdellä ne voivat näkyä räjähdysherkkyytenä ja huonona stressinsietokykynä, toisella ne taas voivat ilmetä kipuina kehossa ja kolmannella on haasteita mielen ja jaksamisen kanssa. Lapsilla primitiivirefleksit voivat näkyä erityisesti käyttäytymishaasteina, oppimis- ja lukivaikeuksina, motorisina haasteina, yökasteluna ja vaikeuksina tunnesäätelyssä.

Valmennuksessa saat mukaasi kotona tehtäviä yksinkertaisia harjoitteita, joiden vaikutusta tehostetaan vastaanotolla. 

Elämäsi paras sijoitus olet sinä itse.

Hyvä tyyppi töissä – kohti oman näköistä työelämää

Jos kaipaat uutta suuntaa urallesi tai pohdit, kuinka voisit voida paremmin nykyisessä työssäsi, tule mukaan Hyvä tyyppi töissä -valmennukseen. 

Hyvä tyyppi töissä -valmennus auttaa sinua löytämään mielekkyyttä ja intoa työelämään.

Saat sparrausta, tukea ja konkreettisia työkaluja oman elämäsi ja urasi reflektointiin.
Palvelu aloitetaan yhteisellä tapaamisella, jossa kartoitamme tilanteesi ja toiveesi valmennukselle. Ensimmäisen tapaamisen lopuksi sovimme yhteisesti jatkoaskeleista ja laadimme juuri sinulle sopivan yksilöllisen valmennussuunnitelman. Sinun ei tarvitse aluksi sitoutua kuin tähän ensimmäiseen tapaamiseen.
Valmennuskertojen kesto on 75min

Varaa aikasi ensimmäiseen tapaamiseen alta

Työyhteisö – ja tiimivalmennus

Hyvät tyypit -valmennus mahdollistaa yksilölähtöisen, erilaisuutta kunnioittavan toiminta- ja kehittämiskulttuurin erilaisille porukoille työyhteisöistä tiimeihin. Valmennus pohjautuu sensomotoriseen hermostotestaukseen, jossa selvitetään yksilön synnynnäiset vahvuustekijät.

Hyvät tyypit -valmennus keskittyy ihmisten erilaisuuden tunnistamiseen ja rohkeuteen puhua erilaisuudesta yhteisössä. Valmennuksessa lisäätte tiiminne ymmärrystä siitä, millä eri tavoin me kaikki olemme hyviä tyyppejä ja teette toimintasuunnitelman siitä, miten te valjastatte erilaiset vahvuudet tiiminne voimavaraksi.

Valmennus antaa työkaluja, joiden avulla yhteisön keskinäistä luottamusta ja esimerkiksi organisaation kilpailukykyä voidaan edistää erilaisten ihmisten vahvuuksien avulla. Valmennukset tukevat organisaation kehittämisprosesseja, joiden avulla voidaan viedä muutosta läpi kuulemalla ja kunnioittamalla yksilöiden erilaisuutta, esim. työtehtävien uudelleen priorisointi, myyntitiimin kokoaminen,  uusien palvelujen tai hankkeiden kehitys. 

Make Sense tarjoaa sekä Hyvät tyypit -starttivalmennuksia että Hyvät tyypit -jatkovalmennuksia tiimeille ja työyhteisöille. Katso alta tarkemmat kuvaukset. 

Ota yhteyttä info@makesense.fi, niin katsotaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Hyvät tyypit – startti

Hyvät tyypit -starttivalmennus kestää noin yhden työpäivän, riippuen tiimin koosta. Esim. noin 15 tyypin ryhmän starttivalmennukseen tulee varata yksi työpäivä. 

Aamupäivällä tehdään yksilölliset hermostotestaukset ja iltapäivällä syvennytään yhdessä siihen,  millaisia tyyppejä tiimistä löytyy ja mitä se tarkoittaa työtehtävien ja -roolien näkökulmasta. Valmennuksessa työyhteisö syventää oppimistaan toimenpidesuunnitelmaksi siitä, miten kaikkien tiimin jäsenten hyvät ominaisuudet voidaan valjastaa paremmin käyttöön. 

Organisaatiolla on startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka rakennettuna kaikkien tiimin jäsenten  hyvien ominaisuuksien varaan. 

Hyvät tyypit – jatko

Jatkovalmennuksessa syvennytään erityisesti tutkimaan ihmisten yksilöllisiä motivaatiotekijöitä, jotka syventävät entisestään ymmärrystä erilaisuudesta ja lisäävät yksilöiden itsetuntemusta.

Opitte hyödyntämään entisestään yksilöiden vahvuuksia osana työyhteisön ja organisaation menestystä.

Elämäsi paras sijoitus olet sinä itse.

Sportti -sensomotorinen valmennus 

Sportti sensomotorinen valmennus on todellista yksilövalmennusta. Sen avullla löydät sinun kehollesi parhaan tavan harjoitella, tuottaa voimaa ja palautua.

Jokainen valmennus on räätälöity juuri sinun hermostotyypillesi, lajitottumuksillesi ja tavoitteillesi sopivaksi. Olit sitten kilpaurheilija tai kuntoliikkuja, saat valmennuksen avulla konkreettisia työkaluja oman harjoittelusi tueksi.

Erilaiset hermostotyypit tuottavat voimaa eri tavoin ja sen vuoksi esimerkiksi lantion asento tai katseen suuntaus vaikuttaa siihen miten voima kehosta syttyy. Monesti tiettyjä liikkeitä kuten kyykkäämistä opetetaan tietyllä tavalla joka saattaa olla juuri sinun hermostollesi kuormittava ja sen vuoksi aiheuttaa esimerkiksi alaselkäkipua vaikka toiselle keholle se toimiikin täydellisesti.

Sensomotorinen valmentaja auttaa sinua löytämään ja konkreettisesti tuntemaan eron käytännön harjoitusten avulla. Näitä ovat esimerkiksi jalkojen ja lantion asennot, katseen suuntaus ja kohdennus sekä liikkeen rytmitys.

Kun aidosti ymmärrät omaa kehoasi entistäkin paremmin, palautuminen on nopeampaa, loukkaantumisriskit vähenevät ja treenaaminen on mielekkäämpää ja se myös tuntuu hyvältä!

Saat työkalut ja hyödyt käytäntöön heti.

Juoksukoulu

Erilainen juoksukoulu on matalan kynnyksen juoksukoulu, jossa jokainen treenaa oman hermostotyyppinsä mukaisesti etsien oman luontaisen ja energiatehokkaan tavan juosta. Luvassa on monipuolisia ja mielekkäitä harjoitteita, jotka tähtäävät tekniikkapuhtaaseen juoksuun, jotta kivuilta ja vammoilta säästytään. Kotiharjoitteet tukevat omatoimista harjoittelua ja varmistavat kehityksesi juoksijana.

Erilainen juoksukoulu-alkeisryhmä

Juoksukoulun alkeisryhmässä sinulle tulee tutuksi itse juoksun lisäksi:

  • oma hermostotyyppisi
  • juoksun tekniikka- sekä koordinaatioharjoitteet
  • liikkuvuus-ja lihaskuntoharjoitteet juoksua tukemaan
  • oman hermostotyyppisi mukainen yksilöllinen luontainen asento ja rytmi juoksuun
  • ylä- ja alamäkitekniikat (loivat mäet)

Seuraava juoksukoulun alkeisryhmä järjestetään keväällä 2024. 

Erilainen juoksukoulu- jatkoryhmä

Jatkoryhmässä tutustutaan yksilöllisiin motivaatiotekijöihin, kerrataan tekniikat kuntoon, haastetaan juoksua erilaisin harjoittein ja lähdetään leikittelemään vauhdeilla. Lisäksi käydään läpi sekä ylä- että alamäkitekniikat ja -harjoitteet.

Erilaisen juoksukoulun jatkoryhmässä treeneissä juoksun lisäksi tulee jo tuttuja harjoitteita joita lähdetään haastamaan ja varioimaan. 

Jatkoryhmässä opit:

  • omat yksilölliset motivaatiotekijäsi
  • uusia ja haastavampia koordinaatio- ja tekniikkaharjoitteita
  • monipuoliset lihaskuntoharjoitteet sekä liikkuvuus- ja kehonhuolto
  • vauhtileikittelyt, opit säätelemään juoksuasi

Jatkoryhmään vaaditaan, että jaksat juosta omaa lenkkivauhtia vähintään 30 minuuttia, mikä on vähintään saavutettu alkeisryhmässä. Sen lisäksi sinulla tulee olla tsekattu juoksun tekniikka joko alkeisryhmässä tai make sense -yksilövalmennuksessa.

Seuraava juoksukoulun jatkoryhmä järjestetään keväällä 2024. 

 

 

Ota yhteyttä

Make Sense
Rautatienkatu 4, 33100 Tampere

sähköposti: info@makesense.fi puhelinnumero: +358 50 514 2199